ข้อมูล อบต.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
บริการประชาชน
สถานที่ท่องเที่ยว
ผลิตภัณฑ์ในตำบล

สถานที่ท่องเที่ยว

รูปภาพทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น ห้ามทำซ้ำ ลอกเลียนแบบ ดัดแปลง หรือ เผยแพร่ ไม่ว่าในรูปแบบใด โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น
 
ขุมเหมืองฮกหลอง
 
จุดชมวิว 360 องศา
น้ำตกหินเพิง
   
ระนองแคนย่อน
 
วัดหาดส้มแป้น
อ่างเก็บน้ำคลองหาดส้มแป้น
   
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น
999 หมู่ที่ 3 ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000
โทร. 077 862 509 E-mail : hatsompaen@hatsompaen.go.th