ข้อมูล อบต.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
บริการประชาชน
สถานที่ท่องเที่ยว
ผลิตภัณฑ์ในตำบล

โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น

 
 
นายก อบต.
 
 
สภา อบต.
 
     
 
 
 
เลขานุการนายก อบต.
 
     
รองนายก อบต.
 
รองนายก อบต.
 
ปลัด อบต.
 
     
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
     
     
     
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น
999 หมู่ที่ 3 ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000
โทร. 077 862 509 E-mail : hatsompaen@hatsompaen.go.th