ข้อมูล อบต.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
บริการประชาชน
สถานที่ท่องเที่ยว
ผลิตภัณฑ์ในตำบล

แผนผังเว็บไซต์

แผนผังเว็บไซต์
 
หน้าหลัก
ข้อมูล อบต.
ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างองค์กร
สภา อบต. หาดส้มแป้น
ผู้บริหาร
บุคลากร
แผนผังเว็บไซต์
ผลงานของ อบต.หาดส้มแป้น
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
บริการประชาชน
การรับบริการ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กระดานสนทนา
แจ้งร้องเรียน/ทุจริต
ปฎิทินกิจกรรม
สถานที่ท่องเที่ยว
ผลิตภัณฑ์ในตำบล
คำแถลงนโยบาย
แผนพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
การติดตามประเมินผล
รายงานทางการเงิน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาฯ
จม.ข่าว อบต.
การชำระภาษีประจำปี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เข้าสู่ระบบ E-mail
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น
999 หมู่ที่ 3 ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000
โทร. 077 862 509 E-mail : hatsompaen@hatsompaen.go.th