ข้อมูล อบต.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
บริการประชาชน
สถานที่ท่องเที่ยว
ผลิตภัณฑ์ในตำบล

แผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น
999 หมู่ที่ 3 ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000
โทร. 077 862 509 E-mail : hatsompaen@hatsompaen.go.th