ข้อมูล อบต.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
บริการประชาชน
สถานที่ท่องเที่ยว
ผลิตภัณฑ์ในตำบล

รายงานผลการปฏิบัติงาน

รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น
999 หมู่ที่ 3 ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000
โทร. 077 862 509 E-mail : hatsompaen@hatsompaen.go.th