ข้อมูล อบต.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
บริการประชาชน
สถานที่ท่องเที่ยว
ผลิตภัณฑ์ในตำบล

แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต

แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต
ประกาศใช้แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2560
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2560 - 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น
999 หมู่ที่ 3 ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000
โทร. 077 862 509 E-mail : hatsompaen@hatsompaen.go.th