ข้อมูล อบต.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
บริการประชาชน
สถานที่ท่องเที่ยว
ผลิตภัณฑ์ในตำบล

รายงานการประชุมผู้บริหาร

รายงานการประชุมผู้บริหาร พ.ศ. 2560
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 2 ลว. 24 ก.ค. 2560
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 1 ลว. 26 เม.ย. 2560
รายงานการประชุมผู้บริหาร พ.ศ. 2559
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 3 ลว. 18 พ.ย. 2559
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 2 ลว. 3 ส.ค. 2559
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 1 ลว. 19 พ.ค. 2559
รายงานการประชุมผู้บริหาร พ.ศ. 2558
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 2 ลว. 27 ก.ค. 2558
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 1 ลว. 22 มิ.ย. 2558
รายงานการประชุมผู้บริหาร พ.ศ. 2557
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 5 ลว. 11 ธ.ค. 2557
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 4 ลว. 30 ก.ย. 2557
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 3 ลว. 20 ส.ค. 2557
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 2 ลว. 28 ก.ค. 2557
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 1 ลว. 30 มิ.ย. 2557
รายงานการประชุมผู้บริหาร พ.ศ. 2556
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 4 ลว. 1 ส.ค. 2556
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 3 ลว. 18 มิ.ย. 2556
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 2 ลว. 8 พ.ค. 2556
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 1 ลว. 15 ก.พ. 2556
รายงานการประชุมผู้บริหาร พ.ศ. 2555
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 4 ลว. 20 ธ.ค. 2555
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 3 ลว. 31 ก.ค. 2555
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 2 ลว. 29 มิ.ย. 2555
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 1 ลว. 16 มี.ค. 2555
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น
999 หมู่ที่ 3 ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000
โทร. 077 862 509 E-mail : hatsompaen@hatsompaen.go.th