ข้อมูล อบต.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
บริการประชาชน
สถานที่ท่องเที่ยว
ผลิตภัณฑ์ในตำบล
กิจกรรมต่างๆของ อบต.หาดส้มแป้น
อบต.หาดส้มแป้นคัพ ครั้งที่ 11 โครงการรวมพลคนสามวัย
ต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม แห่ผ้าห่มพระเจดีย์วัดหาดส้มแป้น พ.ศ. 2561
โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2561 วันเด็กแห่งชาติ พ.ศ. 2561
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลหาดส้มแป้น Countdown 2017
โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต ต้อนรับรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กิจกรรมอื่นๆ ของ อบต.หาดส้มแป้น
 
ข่าวสาร อบต.หาดส้มแป้น
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครงาน
23 เมษายน 2561 - รับสมัคร อปพร. อบต.หาดส้มแป้น
21 กุมภาพันธ์ 2561 - การกำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2561 และสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562 สมัยแรก
04 มกราคม 2561 - ประกาศชำระภาษี ประจำปี 2561 - 2564
01 พฤศจิกายน 2560 - จดหมายข่าว ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ
12 ตุลาคม 2560 - ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น
24 มกราคม 2560 - ชำระภาษีประจำปี 2560
31 ตุลาคม 2559 - ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ
27 ตุลาคม 2559 - ขอเชิญประชุมประชาคมท้องถิ่น ประจำปี 2560
26 สิงหาคม 2559 - มาตรการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอร์
26 สิงหาคม 2559 - โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
13 กรกฎาคม 2559 - โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
13 กรกฎาคม 2559 - การสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี
17 มีนาคม 2559 - กำหนดการประชุมประชาคมตำบลหาดส้มแป้น ประจำปี 2559
15 มีนาคม 2559 - ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น
17 กุมภาพันธ์ 2558 - กำหนดการประชุมประชาคม ประจำปี 2559
20 ตุลาคม 2558 - ขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด
20 ตุลาคม 2558 - ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ
20 ตุลาคม 2558 - ขึ้นทะเบียนผู้พิการ
20 กุมภาพันธ์ 2558 - ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น
03 กุมภาพันธ์ 2558 - ขอเชิญประชุมประชาคมท้องถิ่น พ.ศ. 2558
05 มกราคม 2558 - ขอความร่วมมือชำระภาษี ประจำปี 2558
21 ตุลาคม 2557 - จดหมายข่าวรับลงทะเบียนเบี้ยความผู้พิการ
21 ตุลาคม 2557 - จดหมายข่าวขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ
11 กรกฎาคม 2557 - บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ซ่อมจักรยานยนต์ และให้ความรู้เกี่ยวกับ สุขอนามัย ฟรี
30 มิถุนายน 2557 - ประกาศแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560
ดูทั้งหมด
 
คำแถลงนโยบาย
แผนพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
การติดตามประเมินผล
แผนบริหารความต่อเนื่อง
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต
รายงานทางการเงิน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานการประชุมสภาฯ
การชำระภาษีประจำปี
คู่มือสำหรับประชาชน
หนังสือบ้านที่พ่อสร้าง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เข้าสู่ระบบ E-mail
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น
999 หมู่ที่ 3 ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000
โทร. 077 862 509 E-mail : hatsompaen@hatsompaen.go.th