ข้อมูล อบต.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
บริการประชาชน
สถานที่ท่องเที่ยว
ผลิตภัณฑ์ในตำบล

สภา อบต. หาดส้มแป้น

สภา อบต. หาดส้มแป้น
นายพัฒนา แต้พานิช
(ประธานสภา อบต.หาดส้มแป้น)
     
นายสมชาย อักษรทอง
(รองประธานสภา อบต.หาดส้มแป้น)
ว่าง
(ส.อบต.หมู่ที่ 1)
นายสุรศักดิ์ คลี่ขยาย
(ส.อบต.หมู่ที่ 1)
     
นายสุชาติ คงสวี
(ส.อบต.หมู่ที่ 2)
ว่าง
(ส.อบต.หมู่ที่ 3)
   
นางนนทกช ครุอำโพธิ์
(เลขานุการสภา อบต.หาดส้มแป้น)
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น
999 หมู่ที่ 3 ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000
โทร. 077 862 509 E-mail : hatsompaen@hatsompaen.go.th