ข้อมูล อบต.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
บริการประชาชน
สถานที่ท่องเที่ยว
ผลิตภัณฑ์ในตำบล

รายงานการประชุมสภาฯ

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหาดส้มแป้น พ.ศ. 2561
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ลว. 28 ก.พ. 61
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ลว. 21 ก.พ. 61
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหาดส้มแป้น พ.ศ. 2560
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ลว. 16 ต.ค. 60
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ลว. 21 ส.ค. 60
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ลว. 8 ส.ค. 60
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ลว. 27 เม.ย. 60
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ลว. 27 ก.พ. 60
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหาดส้มแป้น พ.ศ. 2559
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ลว. 29 พ.ย. 59
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ลว. 29 ธ.ค. 59
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ลว. 16 ส.ค. 59
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ลว. 09 ส.ค. 59
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ลว. 03 ส.ค. 59
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ลว. 30 พ.ค. 59
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ลว. 27 พ.ค. 59
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ลว. 23 ก.พ. 59
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหาดส้มแป้น พ.ศ. 2558
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ลว. 24 ธ.ค. 58
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ลว. 17 ส.ค. 58
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ลว. 10 ส.ค. 58
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ลว. 29 มิ.ย. 58
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ลว. 25 มิ.ย. 58
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ลว. 20 ก.พ. 58
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหาดส้มแป้น พ.ศ. 2557
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ลว. 24 ธ.ค. 57
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ลว. 15 ส.ค. 57
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ลว. 7 ส.ค. 57
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ลว. 30 มิ.ย 57
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ลว. 18 ก.พ. 57
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหาดส้มแป้น พ.ศ. 2556
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ลว. 27 ธ.ค. 56
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ลว. 23 ธ.ค. 56
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ลว. 19 พ.ย. 56
รายงานการประชุมสภาฯ ครั้งแรก ลว. 15 พ.ย 56
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ลว. 15 ส.ค. 56
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ลว. 8 ส.ค. 56
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ลว. 25 มิ.ย. 56
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ลว. 20 ก.พ. 56
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหาดส้มแป้น พ.ศ. 2555
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ลว. 27 ธ.ค. 2555
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ลว. 19 ธ.ค. 2555
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ลว. 15 ส.ค. 2555
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ลว. 9 ส.ค. 2555
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ลว. 26 มิ.ย. 2555
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ลว. 29 ก.พ. 2555
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ลว. 21 ก.พ. 2555
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น
999 หมู่ที่ 3 ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000
โทร. 077 862 509 E-mail : hatsompaen@hatsompaen.go.th