ข้อมูล อบต.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
บริการประชาชน
สถานที่ท่องเที่ยว
ผลิตภัณฑ์ในตำบล

ข้อบัญญัติงบประมาณ

ข้อบัญญัติงบประมาณ 2561
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2561
รายงานประมาณการรายรับ พ.ศ.2561
รายละเอียดประมาณการรายรับ พ.ศ.2561
รายงานประมาณการรายจ่าย พ.ศ.2561
รายละเอียดประมาณการรายจ่าย พ.ศ.2561
ข้อบัญญัติงบประมาณ 2560
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2560
รายงานประมาณการรายรับ พ.ศ.2560
รายละเอียดประมาณการรายรับ พ.ศ.2560
รายงานประมาณการรายจ่าย พ.ศ.2560
รายละเอียดประมาณการรายจ่าย พ.ศ.2560
ข้อบัญญัติงบประมาณ 2559
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2559
ประมาณการรายรับ พ.ศ.2559
รายละเอียดประมาณการรายรับ พ.ศ.2559
ประมาณการรายจ่าย พ.ศ.2559
รายละเอียดประมาณการรายจ่าย พ.ศ.2559
ข้อบัญญัติงบประมาณ 2558
งบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2558
ข้อบัญญัติงบประมาณ 2557
งบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2557
ข้อบัญญัติงบประมาณ 2556
งบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2556
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น
999 หมู่ที่ 3 ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000
โทร. 077 862 509 E-mail : hatsompaen@hatsompaen.go.th