ข้อมูล อบต.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
บริการประชาชน
สถานที่ท่องเที่ยว
ผลิตภัณฑ์ในตำบล

คู่มือสำหรับประชาชน

คู่มือสำหรับประชาชน
1. ปกหนังสือ
2. คำนำ สารบัญ พระราชดำรัส
3. นำเรื่อง
4. บทที่ 1 บ้านที่พ่อสร้าง
5. บทที่ 2 ทางที่พ่อเดิน
6. บทที่ 3 เพลินชมเมืองสามหมอก
7. บทที่ 4 ดอกไม้ใต้ร่มพระบารมี
8. บทที่ 5 ชีวิตกลางขุนเขาและสายน้ำ
9. บทที่ 6 เดินตามรอยเท้าพ่อ
10. บทที่ 7 พออยู่ พอกิน พอเพียง
11. บทที่ 8 รู้จักฟังเสียงป่า
12. บทที่ 9 อาหาร อากาศ อารมณ์ อุดมชีวิตดี
13. กว่าจะมาเป็นบ้านที่พ่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น
999 หมู่ที่ 3 ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000
โทร. 077 862 509 E-mail : hatsompaen@hatsompaen.go.th